Mean Well PCB kart tipi Güç Kayanakları ( Open Frame)

Mean Well PCB kart tipi Güç yanakları ( Open Frame)

Küçük boyutlu, AC/DC çevirici uygulamaları için open frame, power module yada PCB mount olarak da adlandırılan farklı modeller de meanwell güç kaynakları mevcuttur.

Medikal cihazlar için de medical grade ( 2 x MOPP ) güç kaynakları aşağıda listelenmiştir.

Modül Tipi AC/DC Güç kaynakları ( Minyatür Küçük boyut )  Industrial – On Board Type 

 

 

Medical – On Board Type

Medical - On Board Type

 

 

Medical – PCB Type

Medical - PCB Type

 

 

 

 

 

 

 

PS-15-3.3, PS-15-5, PS-15-7.5, PS-15-12, PS-15-15, PS-15-24, PS-15-27, PS-15-36, PS-15-48

PS-25-3.3, PS-25-5, PS-25-7.5, PS-25-12, PS-25-15, PS-25-24, PS-25-27, PS-25-36, PS-25-48

PS-35-3.3, PS-35-5, PS-35-7.5, PS-35-12, PS-35-15, PS-35-24, PS-35-27, PS-35-36, PS-35-48

PS-45-3.3, PS-45-5, PS-45-7.5, PS-45-12, PS-45-15, PS-45-24, PS-45-36, PS-45-48

PS-65-3.3, PS-65-5, PS-65-7.5, PS-65-12, PS-65-15, PS-65-24, PS-65-36, PS-65-48

IRM-01-3,3         IRM-02-3,3              IRM-03-3,3         IRM-05-3,3         IRM-10-3,3         IRM-15-3,3         IRM-20-3,3

IRM-01-5            IRM-02-5              IRM-03-5            IRM-05-5            IRM-10-5            IRM-15-5            IRM-20-5

IRM-01-9            IRM-02-9              IRM-03-9            IRM-05-12          IRM-10-12          IRM-15-12          IRM-20-12

IRM-01-12          IRM-02-12              IRM-03-12          IRM-05-15          IRM-10-15          IRM-15-15          IRM-20-15

IRM-01-15          IRM-02-15              IRM-03-15          IRM-05-24          IRM-10-24          IRM-15-24          IRM-20-24

IRM-01-24          IRM-02-24              IRM-03-24                                                    

                                                                                      

IRM-30-5            IRM-45-5              IRM-60-5            IRM-90-12                                      

IRM-30-12          IRM-45-12              IRM-60-12          IRM-90-15                                      

IRM-30-15          IRM-45-15              IRM-60-15          IRM-90-24                                      

IRM-30-24          IRM-45-24              IRM-60-24          IRM-90-48                                      

IRM-30-48          IRM-45-48              IRM-60-48                                                    

                                                                                      

PS-05-5 PS-25-3.3            PS-35-3.3         PS-45-3.3                                       

PS-05-12             PS-25-5 PS-35-5              PS-45-5                             

PS-05-15             PS-25-7.5              PS-35-7.5            PS-45-7.5                                     

PS-05-24             PS-25-12              PS-35-12             PS-45-12                                      

PS-05-48             PS-25-13.5              PS-35-13.5          PS-45-13.5                                   

              PS-25-15             PS-35-15          PS-45-15                                        

PS-15-5 PS-25-24             PS-35-24          PS-45-24                                        

PS-15-12             PS-25-27              PS-35-48             PS-45-27                                      

PS-15-15             PS-25-48                           PS-45-48                                        

PS-15-24                                                                                    

PS-15-48                                                                                    

                                                                                      

PS-65-3.3            PD-25A PD-45A              PD-65A                             

PS-65-5 PD-25B PD-45B PD-65B                             

PS-65-7.5            PD-2505              PT-45B  PT-65A                             

PS-65-12             PD-2512              PT-45A  PT-65B                             

PS-65-13.5          PD-2515              PT-45C  PT-65C                             

PS-65-15             PD-2503              PT-4503              PT-65D                              

PS-65-24                                         PT-6503                                          

PS-65-27                                                                                    

PS-65-48                                                                                    

                                                                                      

EPS-15-3.3          EPS-25-3.3              EPS-35-3.3          EPS-45-3.3                                     

EPS-15-5             EPS-25-5              EPS-35-5             EPS-45-5                                        

EPS-15-7.5          EPS-25-7.5              EPS-35-7.5          EPS-45-7.5                                     

EPS-15-12           EPS-25-12              EPS-35-12           EPS-45-12                                      

EPS-15-13.5       EPS-25-13.5              EPS-35-13.5       EPS-45-13.5                                   

EPS-15-15           EPS-25-15              EPS-35-15           EPS-45-15                                      

EPS-15-24           EPS-25-24              EPS-35-24           EPS-45-24                                      

EPS-15-27           EPS-25-27              EPS-35-27           EPS-45-27                                      

EPS-15-48           EPS-25-48              EPS-35-48           EPS-45-48                                      

                                                                                      

EPS-65-3.3          ELP-75-3.3              EPP-100-12        EPP-150-12                              

EPS-65-5             ELP-75-5              EPP-100-15        EPP-150-15                              

EPS-65-7.5          ELP-75-7.5              EPP-100-24        EPP-150-24                              

EPS-65-12           ELP-75-12              EPP-100-27        EPP-150-27                              

EPS-65-13.5       ELP-75-13.5              EPP-100-48        EPP-150-48                              

EPS-65-15           ELP-75-15                                                                    

EPS-65-24           ELP-75-24                                                                    

EPS-65-48           ELP-75-48                                                                    

                                                                                      

EPP-200-12        EPP-300-12              EPP-400-12        EPP-500-12                              

EPP-200-15        EPP-300-15              EPP-400-15        EPP-500-15                              

EPP-200-24        EPP-300-24              EPP-400-24        EPP-500-24                              

EPP-200-27        EPP-300-27              EPP-400-27        EPP-500-27                              

EPP-200-48        EPP-300-48              EPP-400-36        EPP-500-36                              

                             EPP-400-48              EPP-500-48                                    

                                           EPP-500-54                              

                                                                                      

                                                                                      

MPM-05-3.3      MPM-10-3.3              MPM-15-3.3      MPM-20-3.3   MPM-30-3.3                    

MPM-05-5          MPM-10-5              MPM-15-5          MPM-20-5      MPM-30-5                       

MPM-05-12       MPM-10-12              MPM-15-12       MPM-20-12    MPM-30-12                     

MPM-05-15       MPM-10-15              MPM-15-15       MPM-20-15    MPM-30-15                     

MPM-05-24       MPM-10-24              MPM-15-24       MPM-20-24    MPM-30-24                     

                                                                                      

                                                                                      

MFM-05-3.3       MFM-10-3.3              MFM-15-3.3       MFM-20-3.3   MFM-30-3.3                    

MFM-05-5          MFM-10-5              MFM-15-5          MFM-20-5      MFM-30-5                       

MFM-05-12        MFM-10-12              MFM-15-12        MFM-20-12    MFM-30-12                     

MFM-05-15        MFM-10-15              MFM-15-15        MFM-20-15    MFM-30-15                     

MFM-05-24        MFM-10-24              MFM-15-24        MFM-20-24    MFM-30-24                     

                                                                                      

MPS-30-5           MPS-45-3.3              MPD-45A                                                      

MPS-30-12         MPS-45-5              MPD-45B                                                      

MPS-30-15         MPS-45-7.5              MPT-45A                                                       

MPS-30-24         MPS-45-12              MPT-45B                                                       

MPS-30-27         MPS-45-13.5              MPT-45C                                                       

MPS-30-48         MPS-45-15                                                                  

              MPS-45-24                                                                  

              MPS-45-27                                                                  

              MPS-45-48                                                                  

                                                                                      

RPS-30-3,3         RPS-45-3,3              RPS-60-3,3         RPS-65-3,3                                     

RPS-30-5             RPS-45-5              RPS-60-5             RPS-65-5                                        

RPS-30-12           RPS-45-12              RPS-60-12           RPS-65-12                                      

RPS-30-15           RPS-45-15              RPS-60-15           RPS-65-15                                      

RPS-30-24           RPS-45-24              RPS-60-24           RPS-65-24                                      

RPS-30-48           RPS-45-48              RPS-60-48           RPS-65-48                                      

                                                                                      

RPS-75-3,3         RPS-120-12              RPS-160-3,3       RPS-200-12                              

RPS-75-5             RPS-120-15              RPS-160-5           RPS-200-15                              

RPS-75-12           RPS-120-24              RPS-160-12        RPS-200-24                              

RPS-75-15           RPS-120-27              RPS-160-15        RPS-200-27                              

RPS-75-24           RPS-120-48              RPS-160-24        RPS-200-48                              

RPS-75-48                         RPS-160-48                                            

                                                                                      

RPS-300-3,3       RPS-400-3,3              RPS-500-3,3                                                  

RPS-300-5           RPS-400-5              RPS-500-5                                                     

RPS-300-12        RPS-400-12              RPS-500-12                                                   

RPS-300-15        RPS-400-15              RPS-500-15                                                   

RPS-300-24        RPS-400-24              RPS-500-24                                                   

RPS-300-48        RPS-400-48              RPS-500-48                                                   

                                                                                      

RPD-60A             RPD-75A                           MPQ-200B                                     

RPD-60B             RPD-75B                           MPQ-200C                                     

                                           MPQ-200D                                 

RPT-60A              RPT-75A              RPT-120A            MPQ-200F                                  

RPT-60B              RPT-75B              RPT-120B                                                      

RPT-60C              RPT-75C              RPT-120C                                                      

RPT-60D              RPT-75D              RPT-120D                                                      

RPT-6003            RPT-7503                                                                     

                                                                                      

LPS-50-3,3          LPS-75-3,3              LPS-100-3,3        LPP-100-3,3 LPP-150-3,3                     

LPS-50-5             LPS-75-5              LPS-100-5           LPP-100-5    LPP-150-5                        

LPS-50-12           LPS-75-12              LPS-100-12         LPP-100-12  LPP-150-12                      

LPS-50-15           LPS-75-15              LPS-100-15         LPP-100-15  LPP-150-15                      

LPS-50-24           LPS-75-24              LPS-100-24         LPP-100-24  LPP-150-24                      

LPS-50-48           LPS-75-48              LPS-100-48         LPP-100-48  LPP-150-48                      

                                                                                      

MPS-65-3.3        MPD-65A              RPS-75-3,3         RPD-60A                                   

MPS-65-5           MPD-65B              RPS-75-5             RPD-60B                                          

MPS-65-7.5        MPT-65A              RPS-75-12           RPT-60A                                          

MPS-65-12         MPT-65B              RPS-75-15           RPT-60B                                          

MPS-65-13.5      MPT-65C              RPS-75-24           RPT-60C                                          

MPS-65-15                        RPS-75-48          RPT-60D                                         

MPS-65-24                                      RPT-6003                                       

MPS-65-27                                                                                

MPS-65-48                                                                                

                                                                                      

RPS-160-5           RPT-160A              RPD-75A             MPS-120-3,3                             

RPS-160-12        RPT-160B              RPD-75B             MPS-120-5                                

RPS-160-15        RPT-160C              RPT-75A              MPS-120-12                              

RPS-160-24        RPT-160D              RPT-75B              MPS-120-15                              

RPS-160-48                       RPT-75C              MPS-120-24                                  

                             RPT-75D              MPS-120-48                                  

RPD-160B                         RPT-7503                                                

                                           MPS-200-3,3                             

MPT-120A          MPQ-120A                       MPS-200-5                                     

MPT-120B          MPQ-120B                       MPS-200-12                                  

MPT-120C          MPQ-120C              RPD-60C             MPS-200-15                              

MPT-120D          MPQ-120D              RPD-60D             MPS-200-24                              

                                           MPS-200-48                              

MPT-200A          MPQ-200B              RPT-60E                                                        

MPT-200B          MPQ-200C              RPT-60F              PD-110A                                          

MPT-200C          MPQ-200D              RPT-60G             PD-110B                                          

MPT-200D          MPQ-200F                                                                   

                                           PQ-100B                                 

PPQ-1003A         PPS-125-3.3              PPT-125A            PQ-100C                                 

PPQ-1003B         PPS-125-5              PPT-125B            PQ-100D                                 

PPQ-1003C         PPS-125-7.5              PPT-125C            PQ-100E                                          

PPQ-1003D        PPS-125-12              PPT-125D                                                      

PPQ-100B           PPS-125-13.5                                                              

PPQ-100C           PPS-125-15              MPD-120A          ASP-150-12                              

PPQ-100D           PPS-125-24              MPD-120B          ASP-150-15                              

              PPS-125-27        MPD-200A     ASP-150-20                                    

              PPS-125-48        MPD-200B     ASP-150-24                                    

                                           ASP-150-48                              

PPS-200-5           PID-250A              LPS-50-3.3                                                    

PPS-200-12        PID-250B              LPS-50-5             LPS-75-3.3                                     

PPS-200-15        PID-250C              LPS-50-12           LPS-75-5                                          

PPS-200-24        PID-250D              LPS-50-15           LPS-75-12                                      

PPS-200-27                       LPS-50-24          LPS-75-15                                      

PPS-200-48                       LPS-50-48          LPS-75-24                                      

                                           LPS-75-48                                      

LPS-100-3,3        LPP-100-3,3              LPP-150-3,3                                                  

LPS-100-5           LPP-100-5              LPP-150-5                                                     

LPS-100-7.5        LPP-100-7.5              LPP-150-7.5                                                  

LPS-100-12         LPP-100-12              LPP-150-12                                                   

LPS-100-13.5      LPP-100-13.5              LPP-150-13.5                                                

LPS-100-15         LPP-100-15              LPP-150-15         USP-225-3.3                             

LPS-100-24         LPP-100-24              LPP-150-24         USP-225-5                                

LPS-100-27         LPP-100-27              LPP-150-27         USP-225-12                              

LPS-100-48         LPP-100-48              LPP-150-48         USP-225-15                              

                                           USP-225-24                              

EPS-45-3.3          EPS-65-3.3              ELP-75-3.3          USP-225-48                              

EPS-45-5             EPS-65-5              ELP-75-5             USP-350-3.3                             

EPS-45-7.5          EPS-65-7.5              ELP-75-12           USP-350-5                                

EPS-45-12           EPS-65-12              ELP-75-15           USP-350-12                              

EPS-45-13.5       EPS-65-13.5              ELP-75-24           USP-350-15                              

EPS-45-15           EPS-65-15              ELP-75-36           USP-350-24                              

EPS-45-24           EPS-65-24              ELP-75-48           USP-350-48                              

EPS-45-27           EPS-65-27                                                                    

EPS-45-48           EPS-65-48                                                                    

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

EPP-100-12        EPP-150-12              EPP-200-12        EPP-300-12                              

EPP-100-15        EPP-150-15              EPP-200-15        EPP-300-15                              

EPP-100-24        EPP-150-24              EPP-200-24        EPP-300-24                              

EPP-100-27        EPP-150-27              EPP-200-27        EPP-300-27                              

EPP-100-48        EPP-150-48              EPP-200-48        EPP-300-48                              

                                                                                      

                                                                                      

EPP-400-12        EPP-500-12                                                                 

EPP-400-15        EPP-500-15                                                                 

EPP-400-24        EPP-500-18                                                                 

EPP-400-27        EPP-500-24                                                                 

EPP-400-36        EPP-500-27                                                                 

EPP-400-48        EPP-500-36                                                                 

              EPP-500-48                                                                 

              EPP-500-54